Reorganizavimas
 

Informuojame, kad UAB „Damodara“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė; buveinė – Trakų r. sav. Lentvario m. Fabriko g. 11B; kodas – 184251123; duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) dalyvauja reorganizavime atskyrimo būdu. Nuo UAB „Damodara“, kuri tęsia veiklą, atskiriama dalis ir atskyrimo sąlygose nurodytais dydžiais priskirtų turto ir įsipareigojimų pagrindu sukuriama nauja bendrovė – UAB „Omvitas“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė – Trakų r. sav. Lentvario m. Fabriko g. 11B). Po atskyrimo pasibaigiančių bendrovių nėra.

Atskiriama UAB „Damodara“ dalis (teisės ir pareigos, įskaitant teises ir pareigas pagal sandorius ir šių sandorių įtraukimas į buhalterinę apskaitą) naujai steigiamai UAB „Omvitas“ pereis nuo abiejų bendrovių įsteigimo ir perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo momento.

Su atskyrimo sąlygomis ir kitais dokumentais galite susipažinti žemiau:

1. Atskyrimo_sąlygos_Damodara;

2. Priedas_Nr._1;

3. Priedas_Nr._2;

4. Priedas_Nr._3;

5. Priedas_Nr._4.